Reclame overspoelt ons dagelijks. We kijken nauwelijks nog om naar advertenties en verliezen mediaposts die relevant zijn voor ons uit het oog. Om die reden zijn ads die opvallen een absolute must. Wil je dat je boodschap in een tijdschrift, op een website of op de zijkant van een bus verschijnt? Of lijkt een radiospot tijdens de spits je ideaal? Ons toegewijde team stelt voor jou een op maat gemaakte, gedetailleerde en succesvolle mediastrategie op. We leggen duidelijke doelstellingen en KPI’s vast en gaan op het einde na of die al dan niet bereikt zijn. Daarnaast adviseren we je over welke online- en offlinekanalen je hoort te gebruiken en reserveren we voor jou de nodige advertentieruimte. Kortom: wij helpen je te bepalen waar, wanneer en hoe vaak je een advertentie moet plaatsen, zodat je je bereik, conversies en ROI maximaliseert.

Contacteer ons

There is only one
 Antwerp Tower

Antwerp Tower

Creating the “you got this” office.

Buro Project

Not just a pretty typeface

Challenge MC
Get in touch

Become who you are. Vul dit contactformulier in om je merk te versterken en vorm te geven – of, ten minste, om een degelijk kopje koffie en een even warm welkom te bemachtigen.

Bedankt om jouw vraag met ons te delen
Zoeken